* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SOVÁK

Kategória

 detský

Obrázok zboru

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

 PaedDr. Ingrid Ondrušková

E-mail

 smnd@smnd.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 02/44253892

Kontaktná adresa

 ŠPMNDaG, Teplická 7, 831 02 Bratislava

Charakteristika zboru

 Detský školský spevácky zbor

Zriaďovateľ

 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická7

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>