* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR DUCHOVNEJ HUDBY PRI KOSTOLE SV.MARTINA V JARKU

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 JAROK

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

 Mgr.Ivan Bečka

E-mail

 zborjarok@post.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 0902 297 728

Kontaktná adresa

 Mgr.Ivan Bečka,Ul. Hlavná, 951 48 Jarok

Charakteristika zboru

 Zbor v tomto zložení pôsobí 2 roky. V svojom repertoári máme väčšinou piesne duchovného žánru v 3-hlasnej úprave, ale sú to i piesne ľudové. Sme radi, že k nám pribudli členovia z mladých radov. Zúčatnili sme sa rôznych prehliadok zborového spevu ako napr. vo Veľkom Záluží, v Močenku, Krškanoch, Trnovci nad Váhom, Trenčíne, Trenčianskych Tepliciach, ale i Rakúsku. Pôsobíme ako zmiešaný spevácky zbor. Väčšiou spievame pri sv. omšiach v našom kostole v Jarku ako i pri rôznych akciách v našej obci ako Deň matiek, Folklórny deň v obci Jarok, Vianoce, Deň dôchodcov atď.

Zriaďovateľ

 Farský úrad Jarok

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>