* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR HUMENSKÝCH UČITEĽOV

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 HUMENNÉ

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 PaeDr. Alexander FECURA

E-mail

 szhu@stonline.sk

Vlastná www stránka

 www.szhuhe.wz.cz

Telefón

 +421 57 788 6171, K120+K1220905 433 945 (po 18. h), 0907 931 196 (prezident)

Kontaktná adresa

 Nám. Slobody 1, 06601 Humenné

Charakteristika zboru

 SZHU je miešaný spevácky zbor, ktorý vznikol v r.1971. Repertoár zboru tvoria úpravy slovenských ľudových piesní a piesní iných národov, sakrálna hudba, skladby svetových skladateľov a evergreeny.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>