* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 TRENČIANSKE TEPLICE

Počet členov

 50 - 60

Zbormajster

 Mgr. art. Štefan Sedlický

E-mail

 dszsu@tn.psg.sk

Vlastná www stránka

 www.szsu.szm.sk

Telefón

 032 / 655 23 01, Fax: 032 / 655 22 70

Kontaktná adresa

 DOMOV SZSU, Partizánska 11, 914 51 Trenčianske Teplice

Charakteristika zboru

 Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) patrí medzi špičkové amatérske mužské spevácke zbory na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR – trvalým sídlo je od roku 1933 DOMOV SZSU so sídlom v Trenčianskych Tepliciach. * SZSU vznikol 3. marca 1921 v Trenčíne. Jedným z hlavných organizátorov bol prvý tajomník zboru Gabriel Valocký. Hlavným cieľom umeleckej činnosti zboru bolo povzniesť národ, prehlbovať a utužovať bratské vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. * Zakladajúcim dirigentom SZSU bol prof. Miloš Ruppeldt, ktorý dirigoval zbor v rokoch 1921 – 1943. * Repertoár SZSU založil na novej tvorbe slovenskej klasiky. Podnietil známe osobnosti slovenskej hudby k novej zborovej tvorbe ( Mikuláš Moyzes, Ján Levoslav-Bella, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský). Jeho láska k piesni, hlboký umelecký cit vytvorili zo SZSU dokonalé teleso v technike prednesu, do ktorej vhodným spôsobom dával svoju individualitu. Za jeho pôsobenia SZSU uskutočnil úspešné koncertné zájazdy po celom Slovensku, ale aj v Čechách a na Morave, v Poľsku, Juhoslávii, vo Viedni, Grécku a Bulharsku. Prof.Ruppeldt viedol SZSU až do svojej smrti v r. 1943. * V rokoch 1943 – 1945 v SZSU pôsobili a so zborom spolupracovali skladatelia Ján Cikker a Dezider Kardoš. * Jeho nástupcom sa stal prof. Ján Strelec v rokoch 1945 – 1954. * Pod jeho vedením sa zbor od základu prebudoval. Repertoár zboru rozšíril predovšetkým o skladby súčasných slovenských hudobných skladateľov (F.Kafenda, A.Moyzes, E.Suchoň a.i.). * Dirigenstskú štafetu prevzal jeho žiak a vedúci odboru dirigovania na VŠMU prof. Dr. Juraj Haluzický v rokoch 1954 – 1977. SZSU postupne dostal na takú úroveň, že získal vážny rešpekt nielen v ČSR, ale úspešne sa prezentoval už aj na zahraničných pódiach v Belgicku, Dánsku, Holandsku, Nemecku, Ukrajine a v Estónsku. SZSU získal v tomto období viaceré význačné ocenenia a umiestnenia nielen domácich, ale aj na európskych a svetových súťažiach a festivaloch – ako príklad bronzová a strieborná medaila na súťaži v Llangollene (Veľká Británia – 1964 a 1965). * Od roku 1977 do roku 2001 tradíciu SZSU naďalej rozvíjal žiak a zároveň aj nástupca na VŠMU prof. J.Haluzického prof. Peter Hradil. Za pôsobenia prof. Hradila zbor získal významné ocenenia na domácich a zahraničných súťažiach a koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy a s mnohými zbormi udržiava umelecké kontakty dodnes. SZSU sa úspešne prezentoval opäť v Llangollene v roku 1991, kde získal znova striebornú medailu, 1985 v Tolose, 1987 v Gorizii, 1992 v Aténach a 1995 v Neuchateli (Švajčiarsko), kde všade získal v silnej medzinárodnej konkurencii 2. miesto. Najvyššie ocenenia, zlaté medaily zbor získal na prestížnych medzinárodných súťažiach v roku 1995 v Litomyšli a v roku 1996 v Powel River v Kanade. SZSU účinkoval i v USA v tom istom roku, kedy sa splnili predchádzajúce túžby členov zboru z roku 1930, aby sa predstavil svojim krajanom žijúcim v Kanade a USA. * Posledným vrcholom medzinárodných ambícii SZSU bol zájazd v júli 2001 do Tokia v Japonsku, kde na pozvanie hosťoval na troch významných festivaloch v prefektúre Chiba. Zbor pod vedením vicedirigenta Mgr.art. Vladimíra Bálinta predviedol koncertný repertoár na vysokej umeleckej a interpretačnej úrovni. * V repertoári SZSU v súčasnosti nechýbajú skladby popredných slovenských skladateľov, ale ani starých majstrov vokálnej hudby (Lasso, Palestrina, de Vittoria, Gallus-Handl, Smetana, Bella, Moyzes, Trnavský, Suchoň, Cikker, Burlas, Zemanovský, Hrušovský, Zeljenka a i.). SZSU vystupuje predovšetkým pre slovenské publikum, kde sa predstavuje mladším poslucháčom na výchovných koncertoch, ale aj dospelým poslucháčom na večerných koncertoch a bohoslužbách po celej republike v malých dedinkách i väčších mestách, kde šíri vokálnu tvorbu. Domáce i zahraničné kritiky vyzdvihujú vyspelú spevácku kultúru SZSU, jeho plnosť zvuku, čistotu intonácie, precítený prejav, ale aj spoločenský šarm a srdečnosť kolektívu.

Zriaďovateľ

 Ministerstvo školstva SR

Diskografia

 1) CD SZSU venovaný osemdesiatemu výročiu založenia zboru, ktorý obsahuje slovenské a svetové diela sakrálnej hudby * 2) CD Hoj zem drahá - nahrávky národných a vlasteneckých skladieb

<späť na zoznam zborov>