* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR SZEDERA FABIANA - SZEDER FÁBIÁN DALEGYLET

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 ĆEBOVCE

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

 Árpád Tóth

E-mail

 dalegylet@gmail.com

Vlastná www stránka

 www.dalegylet.com

Telefón

 0905 922831

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>