* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SZ NANEBOVZATIA PANNY MÁRIE

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 BREZNO

Počet členov

 

Zbormajster

 

E-mail

 

Vlastná www stránka

 spevokol_kat.szm.sk

Telefón

 

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>