* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 TRENČIANSKY EVANJELICKÝ SPEVOKOL ZVON

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 TRENČÍN

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 Soňa Zajacová

E-mail

 trencin@ecav.sk

Vlastná www stránka

 www.ecav-trencin.eu

Telefón

 

Kontaktná adresa

 Jilemnického č. 18, 911 01 Trenčín

Charakteristika zboru

 Miešaný spevácky zbor, založený v roku 1935. Vystupujeme nielen na cirkevných podujatiach ale aj na vystúpeniach poriadaných kultúrnymi a spoločenskými organizáciami. Minulý rok spevokol úspešne reprezentoval mesto Trenčín a Slovensko v Kragujevaci ako súčasť vládnej delegácie pri oslavách 90. výročia Kragujevskej vzbury. Viac informácii na našej vebovej stránke.

Zriaďovateľ

 Evanjelický cirkevný zbor Trenčín

Diskografia

 Piesne duchovné, svetské, národné. Zatiaľ vydané dve CD-čka.

<späť na zoznam zborov>