* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 TRENČIANSKY SPEVÁCKY ZBOR

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 TRENČÍN

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 PaeDr. Jozef Vakoš, PhD.

E-mail

 trencin.choir@atlas.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 +421 903 614 234

Kontaktná adresa

 Kyjevská 5, 911 08 Trenčín

Charakteristika zboru

 Miešaný spevácky zbor, reprezentačný kolektív trenčianskeho regiónu, dramaturgia svetská i duchovná, zo všetkých štýlových období hudby

Zriaďovateľ

 občianske združenie

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>