* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 VODOPÁD

Kategória

 detský

Obrázok zboru

Miesto

 BANSKÁ BYSTRICA

Počet členov

 

Zbormajster

 Eva Lauková a Katarína Príbojová

E-mail

 

Vlastná www stránka

 

Telefón

 

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 ZUŠ a ZŠ Radvaň BB

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>