* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 ZBOR SVÄTEJ CECÍLIE

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 KOŠICE

Počet členov

 

Zbormajster

 Viliam Gubaľ

E-mail

 vilogurbal@centrum.sk

Vlastná www stránka

 www.cecilia.szm.sk

Telefón

  0905 306403, 055 6782153 +zázn., fax: 055 6228386 alebo 6221034

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 Zbor najčastejšie môžte počuť takmer každú nedeľu o 9:00 na latinskej sv. omši v Dóme svätej Alžbety v Košiciach.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>