* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 ZVOLENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 ZVOLEN

Počet členov

 40 - 50

Zbormajster

 Mgr. Martina Šebová

E-mail

 mastena@stonline.sk

Vlastná www stránka

 www.zsz.sk

Telefón

 045 536319

Kontaktná adresa

 Ing. Anna Maštenová, A.Hlinku 34, 960 01 Zvolen

Charakteristika zboru

 Najstarší aktívne pôsobiaci spevácky zbor na Slovensku. V repertoári sú diela slovenských, čských a svetových autorov aj ľudové piesne upravené pre zmiešaný zbor.

Zriaďovateľ

 mesto Zvolen

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>