* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 ŽARNOV

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 ŽARNOVICA

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

 Pavol Šiansky

E-mail

 kultura@zarnovica.sk

Vlastná www stránka

 www.zarnovica.sk

Telefón

 045/6813713

Kontaktná adresa

 Mestský úrad-oddelenie kultúry, Dolná 25, Žarnovica

Charakteristika zboru

 Spevácky zbor ŽARNOV vznikol v roku 1953 ako amatérsky súbor pracujúcich v závode Preglejka. Zakladateľom bol Ján VANEK, riaditeľ miestnej základnej školy. Počas svojho pôsobenia na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach sa prezentoval ako amatérsky spevácky zbor a dosiahol dobré výsledky v okrese Žarnovica, ale i na rôznych vystúpeniach, prehliadkach, súťažiach a iných podujatiach v blízkych i vzdialených mestách Slovenska. Zbor má 30 členov a pracuje pri oddelení kultúry MsÚ /v kultúrnom dome / v Žarnovici pod vedením dirigenta Pavla ŠIANSKÉHO.V súčasnom repertoári má tento miešaný spevácky zbor trojhlasé úpravy ľudových a národných piesní, skladby umelé a cirkevné.

Zriaďovateľ

 Mestský úrad ŽARNOVICA

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>