* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 ŽENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR NEVÄDZA

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 STUPAVA

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 Tomáš Šelc

E-mail

 mazancova@stonline.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 0903 234 919

Kontaktná adresa

 Zuzana Mazancová, S. Chalupku 11, 900 31 Stupava

Charakteristika zboru

 Ženský spevácky zbor má 35-ročnú tradíciu. Účinkuje vo svojom okolí, ale i v zahraničí. Má 30 členiek a účinkuje pod vedením dirigenta Tomáša Šelca. Repertoár zboru je bohatý a rôznorodý- piesne ľudové, hymnické, oslavné, chrámové, žartovné. Osobitným blokom sú piesne vianočné. Členky zboru spievajú s láskou a úprimným nasadením. Musíte nás počuť.

Zriaďovateľ

 Občianské združenie Stupavská Nevädza

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>