* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 ŽILINSKÝ MIEŠANÝ ZBOR

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 ŽILINA

Počet členov

 50 - 60

Zbormajster

 Doc. Mgr. Art. Štefan Sedlický

E-mail

 mail@zmz-online.info

Vlastná www stránka

 www.zmz-online.info

Telefón

 

Kontaktná adresa

 Miešaný Zbor Žilina, o.z., Námestie Obetí Komunizmu 1, 010 01 Žilina

Charakteristika zboru

 Sme 50 členný miešaný zbor s tradíciou od roku 1954 so zameraním sa na všetky hudobné žánre od klasickej (Mozart, Salieri, Bach) až po modernú hudbu (Beatles, ...).

Zriaďovateľ

 Miešaný Zbor Žilina, o.z.

Diskografia

 1997 - Profilové CD * 1999 - W.A.Mozart - Requiem * 2000 - 45 rokov ŽMZ

<späť na zoznam zborov>