* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CANTATE DOMINO

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 ZOHOR

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 Mária Mackovičová

E-mail

 m.mackovicova@savba.sk

Vlastná www stránka

 www.ozzo.sk

Telefón

 0905335350

Kontaktná adresa

 Stupavská 11, Zohor, 900 51

Charakteristika zboru

 Chrámový ženský spevácky zbor s desaťročnou tradíciou. V repertoáti má cca 50 zborových piesni klasikov, ale aj súčasníkov, pôvodné aj v úprave.

Zriaďovateľ

 Farnosť Zohor

Diskografia

 CD Spievajte Pánovi celý rok (prierezové) CD Vianoce v Zohore (tématické)

<späť na zoznam zborov>