* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 G.E.N.´80 worship&caritas

Kategória

 ládežnícky

Obrázok zboru

Miesto

 PRUSKÉ

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 Mgr. Ján ŠATKA

E-mail

 satka.jan@gen80.sk

Vlastná www stránka

 gen80.sk

Telefón

 0915765303

Kontaktná adresa

 Pruské 381, 018 52 Pruské

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 Jonatán n. f.

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>