* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR STARŠÍCH CHLAPCOV

Kategória

 mládežnícky

Obrázok zboru

Miesto

 VRANOV NAD TOPĽOU

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

 Vilma Krauspeová

E-mail

 vilma@krauspe.sk

Vlastná www stránka

 www.ozvena.sk

Telefón

 0905 271 374

Kontaktná adresa

 Dobrianskeho 1651, Vranov nad Topľou

Charakteristika zboru

 Spev. zbor vznikol v septembri 2009. Zúčastnil sa úspešne Prehliadky mládežníckych speváckych zborov Mládež spieva 2010 vo Vranove nad Topľou, kde získal strieborné pásmo. Koncertoval v Prahe, vo Fínsku, Nemecku, súťažil v Leccu v Taliansku a tiež je pravidelne účastníkom Vranovských zborových slávností.Je jedným z mála speváckych zborov svojho zamerania na Slovensku. V zbore spievajú chlapci od 13 do 21 rokov.

Zriaďovateľ

 Súkromná základná umelecká škola Vranov nad Topľou

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>