* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Chorus Universitatis Šafarikianae

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 Košice

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

 Mgr. Jana Havrilová

E-mail

 zbor@upjs.sk

Vlastná www stránka

 www.upjs.sk

Telefón

 

Kontaktná adresa

 Šrobárova 2, 040 01 Košice

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 UPJŠ Košice

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>