* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Mládežnícky spevokol

Kategória

 mládežnícky

Obrázok zboru

Miesto

 CHYNORANY

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

 ZUZANA BENIAKOVÁ, ĽUDOVÍT BENIAK

E-mail

 ludovit.beniak@centrum.sk; ludovit.beniak@gmail.com

Vlastná www stránka

 

Telefón

 0905694313

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 Mládežnícky spevokol pôsobiaci už 33 rokov, spievajú aj zakladajúci členovia aj ich deti! V kostole.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>