* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Lienka

Kategória

 detský

Obrázok zboru

Miesto

 HUMENNÉ

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

 Mgr. Zuzana Dirbáková

E-mail

 dirbakova@gmail.com

Vlastná www stránka

 www.muza.edupage.org

Telefón

 0905572532

Kontaktná adresa

 Námestie slobody 57

Charakteristika zboru

 Detský spevácky zbor Lienka začal fungovať pri SZUŠ Múza v roku 2006. Jeho členmi sú žiaci školy od 5 po 18 ročných, počet členov sa pohybuje okolo 30. Repertoár zboru je rozmanitý, od ľudových piesní, polyfónnej hudby, spirituálov až po súčasné moderné piesne.

Zriaďovateľ

 Súkromná základná umelecká škola Múza v Humennom

Diskografia

 Jano v Múze, múza v Janovi (2012)

<späť na zoznam zborov>