* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 Dúbravanka

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 Bratislava, MČ Dúbravka

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

 JUDr. Štefan Hamerlík

E-mail

 s.hamerlik@upcmail.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 0918112642

Kontaktná adresa

 Nejedlého 53, 841 02 Bratislava

Charakteristika zboru

 Zmiešaný zbor seniorov, akordeón, heligonka, bubon, piesne najmä z regionu, ale aj vlastné, súbor má tradíciu cca 20 rokov, kapelník Jozef Cintula.

Zriaďovateľ

 MČ Dúbravka

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>