* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CANTICA NOVA

Kategória

 mládežnícky

Obrázok zboru

Miesto

 TRNAVA

Počet členov

 

Zbormajster

 Gabriel Kalapoš

E-mail

 

Vlastná www stránka

 

Telefón

 

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 Zbor vznikol v roku 1969. Takmer jediný gymnaziálny miešaný zbor na Slovensku. V prvom desaťročí existencie získaval úspechy vďaka dirigentovi J. Šulcovi, posledných 10 rokov s terajším dirigentom, a to tak na Mládeži spieva, ako aj v Neerpelte (1976), Celje (1979), Karditsi (1989 - 3. miesto), Anherme (1991 - 3. miesto) a Llangollene (1995 - 3. miesto). V repertoári má skladby od gregoriánskeho chorálu po skladby venované zboru slovenskými skladateľmi.

Zriaďovateľ

 Gymnázium Trnava

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>