* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CANTILENA

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 10 -20

Zbormajster

 PaedDr. Martin PUHOVICH

E-mail

 martinpuhovich@t-zones.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 0911/640 100

Kontaktná adresa

 Na hrádzi 161/9, 851 10 Bratislava 59

Charakteristika zboru

 Ansambel, ktorý účinkuje v ženskom alebo miešanom zoskupení. Repertoár tvoria najmä sakrálne diela ale aj úpravy spirituálov a ľudových piesní. Zbor účinkuje pri rôznych liturgických sláveniach, ale aj koncertne či už na Slovensku alebo v zahraničí.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 profilové demo CD s ukážkami repertoáru zboru

<späť na zoznam zborov>