* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CANTILENA SENICA

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 SENICA

Počet členov

 40 - 50

Zbormajster

 Mgr.Viera Gáliková

E-mail

 cantilena@hvhmikro.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 +421-902-523 035

Kontaktná adresa

 MsKS, Nám. oslobodenia 11, 905 01 Senica

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 MsKS Senica

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>