* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 DANIELOVCI

Kategória

 mládežnícky

Obrázok zboru

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 Zuzana Weisserová

E-mail

 aknel17@gmail.com

Vlastná www stránka

 www.danielovci.wgz.cz

Telefón

 0903 455 232

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 detsko-mládežnícky spevokol

Zriaďovateľ

 Farnosť Kráľovnej rodiny - Teplická

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>