* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 DIEVČENSKÝ SZ KONZERVATÓRIA J.L.BELLU

Kategória

 mládežnícky

Obrázok zboru

Miesto

 BANSKÁ BYSTRICA

Počet členov

 

Zbormajster

 Mária Azorová

E-mail

 

Vlastná www stránka

 

Telefón

 

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>