* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CHRÁMOVÝ ZBOR APOŠTOLA PAVLA

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 BREZNO

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

 MUDr. Ján Zachar

E-mail

 chzap.brezno@gmail.com

Vlastná www stránka

 www.chzap.sk

Telefón

 0915 992 546 (J. Zachar), 048 6112 018 (M. Pivovarči)

Kontaktná adresa

 Milan Pivovarči, Boženy Němcovej 21, 97701 BREZNO

Charakteristika zboru

 Evanjelický miešaný spevácky zbor

Zriaďovateľ

 Občianske združenie KRESŤAN Brezno

Diskografia

 CD Ďakujem Bože, CD Ježiš, náš Priateľ

<späť na zoznam zborov>