* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CHRÁMOVÝ ZBOR CAMPANA

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 BREZNIČKA

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 Oľga Jackuliaková

E-mail

 igorgo@pobox.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 047/4486640

Kontaktná adresa

 Ing. Igor Gombala, 985 02 Breznička 247

Charakteristika zboru

 Cirkevný zmiešaný spevácky zbor

Zriaďovateľ

 Rim. kat. farský úrad Breznička

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>