* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 CHRÁMOVÝ ZBOR SV. ANTONA A VALENTÍNA

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 Spišská Belá

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 František Grich

E-mail

 fegriok@gmail.com

Vlastná www stránka

 

Telefón

 0908970921

Kontaktná adresa

 František Grich, Továrenská 3, 05901 Spišská Belá

Charakteristika zboru

 Chrámový zbor vznikol v roku 2008. Spievame hlavne na slávnostných omšiach a koncertoch.

Zriaďovateľ

 Rímsko-katolícky farský úrad Spišská Belá

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>