* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR MESTA NOVÁ DUBNICA

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 NOVÁ DUBNICA

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

 Dr. Jozef Vakoš

E-mail

 zsvelkotn@stonline.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 042/431565

Kontaktná adresa

 Ing. Anton Ježo, ul. J. Kráľa 22/29, 018 51 Nová Dubnica

Charakteristika zboru

 Miešaný spevácky zbor, dramaturgia svetská i duchovná, zo všetkých štýlových období hudby

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>