* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 MINOR

Kategória

 mládežnícky

Obrázok zboru

Miesto

 MICHALOVCE

Počet členov

 20

Zbormajster

 Ondrej Tomovčík

E-mail

 

Vlastná www stránka

 

Telefón

 

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 Tradícia mládežníckeho duchovného spevu v našej farnosti siaha do čias, keď pod vedením Ing. Lívie Gočovej veľmi úspešne pôsobili dva spevácke zbory – detský spevokol Zvončeky a mládežnícky Schola cantorum

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>