* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 MLADOSŤ

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 BANSKÁ BYSTRICA

Počet členov

 

Zbormajster

 Doc. Dr.. Milan Pazúrik, CSc

E-mail

 

Vlastná www stránka

 

Telefón

 

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 UMB Banská Bystrica

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>