* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 MUŽSKÝ SPEVÁCKY ZBOR SAMA DAXNERA

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 TISOVEC

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 Mgr. Gabriela Rufusová

E-mail

 

Vlastná www stránka

 

Telefón

 047/54 93 370

Kontaktná adresa

 Mestský Dom Kultúry Tisovec, riaditeľ Štefan Sabo

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 Mesto Tisovec

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>