* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 NITRIA

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 NITRA

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 Doc. Mgr. Art. Ondrej Šaray

E-mail

 michalides@satronet.sk

Vlastná www stránka

 www.nitria.eu.sk

Telefón

 037/ 650 66 35

Kontaktná adresa

 Prezident zboru - Ing. Bohumil Michalides, Štúrova 16, 949 01 Nitra

Charakteristika zboru

 Repertoár zboru obsahuje sakrálne kompozície i svetskú hudbu, staršiu polyfónnu hudbu i hudbu novodobú, ako aj skladby oslavné a upravené ľudové piesne.

Zriaďovateľ

 Neziskové dobrovoľné občianske združenie s právnou subjektivitou

Diskografia

 CD - Spevácky zbor Nitria (17 skladieb) 2006

<späť na zoznam zborov>