* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 OKRESNÝ UČITEĽSKÝ SPEVOKOL TATRAN

Kategória

 dospelý

Obrázok zboru

Miesto

 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 PhDr. Ľubomír Raši

E-mail

 zuslm@svslm.sk

Vlastná www stránka

 

Telefón

 044 56 215 80

Kontaktná adresa

 ZUŠ J.L.Bellu Hodžova 5 03101 Liptovský Mikuláš

Charakteristika zboru

 Spevácky zbor naväzujúca na historické tradície Rupeldovských snažení. Zbor účinkuje v kultúrnom prostredí Liptova.

Zriaďovateľ

 Okresný učiteľský spevokol Tatran

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>