* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 BAMBINO LUCI

Kategória

 mládežnícky

Obrázok zboru

Miesto

 Vranov nad Topľou

Počet členov

 20 - 30

Zbormajster

 Veronika Viňarská, Martin Buzáš

E-mail

 bambinoluci@gmail.com

Vlastná www stránka

 www.bambino.bazilikavranov.sk

Telefón

 0915864282

Kontaktná adresa

 Rímsko-katolícky farsky úrad Narodenia Panny Márie, Námestie Slobody 1496, 09301 Vranov nad Topľou

Charakteristika zboru

 Sme spoločenstvo detí a mladých, ktorí spevom chvália Boha. Fungujeme pri Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove nad Topľou. Sme farským detsko-mládežníckym speváckym zborom. Svojim spevom obohacujeme sväté omše v našom kostole.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>