* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 PIESOK

Kategória

 detský

Obrázok zboru

Miesto

 VRÁBLE

Počet členov

 

Zbormajster

 Mgr. Eva Péliová, Mgr. Ľuboslava Banská a Erika Komlóšiová

E-mail

 

Vlastná www stránka

 

Telefón

 

Kontaktná adresa

 ZŠ sv. Vojtecha, Mgr. Eva Péliová, Levická 903, 952 01 Vráble

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>