* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SLNIEČKO

Kategória

 detský

Obrázok zboru

Miesto

 BREZNO

Počet členov

 

Zbormajster

 p. Števková

E-mail

 

Vlastná www stránka

 

Telefón

 

Kontaktná adresa

 

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 MsKS Brezno

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>