* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SLOVENSKÝ MLÁDEŽNÍCKY SPEVOKOL EBEN - EZER

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 CELOSLOVENSKÝ

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.ebenezer.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Eben Ezer (z hebrejčiny kameň pomoci) je slovenský mládežnícky spevokol pri Cirkvi Bratskej, ktorý sa začal formovať v roku 1988. Jeho zámerom bolo spájať mladých ľudí prostredníctvom spoločnej práce a spievania. Spevokol tvoria ľudia, ktorí spoločne zabezpečujú fungovanie "každodenného" života zboru. Eben Ezer tvorí v súčasnosti 31 členov vo veku od 15 do 40 rokov, ktorí pochádzajú z rôznych miest Slovenska a z Českej republiky. Našou spoločnou záľubou je hudba. Vnímame ju ako dar od Pána Boha a chceme ňou slúžiť druhým.

Zriaďovateľ

 OZ Eben - Ezer

Diskografia

 CD Magnum mysterium (1993) * CD Immanuel (1997)

<späť na zoznam zborov>