* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SOVÁK

Kategória

 detský


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BRATISLAVA

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Detský školský spevácky zbor

Zriaďovateľ

 Škola pre mimoriadne nadané deti a gymnázium, Teplická7

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>