* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR MESTA BREZNA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BREZNO

Počet členov

 

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 szmb.szm.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Vznikol v roku 1978 pri MsOS v Brezne. Myšlienkou jeho vzniku zrealizoval učiteľ ĽŠU Ján Soušek, ktorý od roku 1966 pracoval s detským speváckym zborom, čím pripravil jadro budúcich členiek dospelého speváckeho zboru. V roku 1984 prevzal umelecké vedenie zboru Milan Pazúrik, pod ktorého vedením vzrástol kvantitatívne i kvalitatívne a zintenzívnil svoje koncertné aktivity. Okrem domácich zborových podujatí účinkoval na rôznych festivaloch a súťažiach v Českej republike, Poľsku a Maďarsku. Úspechy zboru vyústili pri rozšírení o mužskú spevácku zložku a tak roku 1990 vystupuje pod novým názvom Spevácky zbor mesta Brezna. Slovenské interpretačné umenie reprezentoval na viacerých zahraničných festivaloch - Taliansko (1992), Francúzsko (1995, 1999), Rumunsko (1986, 1998), Poľsko (1987, 1991, 1995, 2002), Maďarsko (1989, 1997), Rakúsko ( 1996), Juhoslávia (2000) a v Českej republike (1987 - Nový Bydžov, 1988 - Ostrava, 1993 - Ostrava, 1995 - Nový Bor, 1998 - Litoměřice, 2002 - Ostrava) v roku 2001 absolvoval zájazd do Nemecka. V máji v roku 1999 zbor absolvoval zájazd do Francúzska, kde účinkoval pri slávnostnom odhalení sochy M. R. Štefánika v Paríži - Medoune za účasti premiéra, ministra kultúry, a ďalších popredných predstaviteľov obidvoch krajín. V roku 2000 zbor koncertoval vo Vojvodine v Juhoslávii a v roku 2001 v Spolkovej republike Nemecko. Spevácky zbor mesta Brezna je iniciátorom festivalu Horehronských slávností zborového spevu so zahraničnou účasťou a oblastnej súťažnej prehliadky speváckych zborov Matice slovenskej, kde viackrát získal mnohé ocenenia. V rámci zboru pracuje i komorná skupina so svojou dramaturgiou.

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>