* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITELIEK - OZVENA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 TRENČIANSKE TEPLICE

Počet členov

 50 - 60

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.roster.sk/ozvena

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 OZVENA je amatérske umelecké vokálne teleso s celoslovenskou pôsobnosťou, ktoré vzniklo v roku 1946 ako Spevokol bratislavských učiteliek. Založil ho dirigent J. Weber, ktorý viedol zbor v rokoch 1946 – 1952. Jeho pokračovateľmi boli V. Fedor (1952 – 1958) a B. Valašťan (1958 – 1971). V roku 1971 sa zbor pretransformoval na terajšiu OZVENU a bol začlenený do organizačnej štruktúry Domova SZSU v Trenčianskych Tepliciach pod garanciou Ministerstva školstva Slovenskej republiky. Od tej doby zbor dirigovali E.Šarayová – Kováčová (1971 – 1986), P. Baxa (1987 – 1991), A. Kálay (1991 – 1992) a V. Lutonská (1992 – 1993). Od roku 1994 doposiaľ je dirigentom Doc.PaedDr. Sergej Mironov, CSc. OZVENA jeden raz mesačne pracuje formou trojdňových sústredení, ktoré sa konajú vždy v inej lokalite Slovenska. Uskutočňuje výchovné koncerty pre školskú mládež, chrámové a večerné koncerty pre dospelé publikum a príležitostné vystúpenia pri významných národných a štátnych udalostiach. Účinkujú v ňom učiteľky od materských škôl až po univerzity, ale aj študentky, pripravujúce sa na učiteľské povolanie. OZVENA sa za desaťročia svojej činnosti prepracovala do absolútnej špičky medzi slovenskými ženskými zbormi. Vystupuje na významných domácich festivaloch a je stále žiadaná na náročných medzinárodných podujatiach. Doposiaľ účinkovala v Čechách, Bulharsku, Francúzsku, Grécku, Chorvátsku, Lichtenšteinsku, Maďarsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku, Španielsku, Švajčiarsku, Švédsku a Taliansku. Medzi najväčšie úspechy patrí zlaté pásmo a titul Laureáta súťaže na festivaloch B. Smetanu v Litomyšli (Česká republika, 1997) a B. Martinů v Hradci Králové (Česká republika, 1999), 2. a 4. miesto v Cantonigros (Španielsko, 1986 a 1997) a popredné umiestnenia v Budapešti (Maďarsko), Gorizii (Taliansko) a v Tours (Francúzsko). OZVENA je sympatická aj svojim širokým repertoárom. Prezentuje skladby domácich autorov, ako sú E. Suchoň, A. Moyzes, I. Hrušovský, D. Kardoš, J. Cikker, A. Zemanovský, L. Burlas, Z. Mikula, M. Novák, Š. Klimo, J. Gahér, P. Breiner, a ďalších. Zo zahraničných autorov sú to najmä B. Smetana, A. Dvořák, B. Martinů, J. Laburda, G. P. da Palestrina, W. A. Mozart, F. Schubert, G. Verdi, J. Brahms, Ch. Gounod, F. Mendelssohn – Bartholdy, O. Dipiazza, M. Jasinski, V. Tormis, A. Vujic, G. Sorg, S. Rachmaninov, P. Česnokov, R. Thompson, I. Marinov, S. Gagov. V repertoári zboru majú svoje miesto aj černošské spirituály a úpravy populárnych a džezových skladieb od skupín Swingel Singers, Singers Unlimited, The Real Group, The Idea Of North a ďalších. Zbor sleduje všetky moderné svetové trendy, ktoré vhodne vkladá do repertoáru, čím si vytvára výborné predpoklady na udržanie svojej poprednej pozície doma i v zahraničí. Koncerty Speváckeho zboru slovenských učiteliek – OZVENY sú vždy krásnym umeleckým zážitkom. Tento pocit želáme aj Vám.

Zriaďovateľ

 Ministerstvo školstva SR

Diskografia

 profilová MG - nahrávka (1996), profilová CD – nahrávka (2000)

<späť na zoznam zborov>