* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR SLOVENSKÝCH UČITEĽOV

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 TRENČIANSKE TEPLICE

Počet členov

 50 - 60

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.szsu.szm.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Spevácky zbor slovenských učiteľov (SZSU) patrí medzi špičkové amatérske mužské spevácke zbory na Slovensku. Jeho zriaďovateľom je Ministerstvo školstva SR – trvalým sídlo je od roku 1933 DOMOV SZSU so sídlom v Trenčianskych Tepliciach. * SZSU vznikol 3. marca 1921 v Trenčíne. Jedným z hlavných organizátorov bol prvý tajomník zboru Gabriel Valocký. Hlavným cieľom umeleckej činnosti zboru bolo povzniesť národ, prehlbovať a utužovať bratské vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi. * Zakladajúcim dirigentom SZSU bol prof. Miloš Ruppeldt, ktorý dirigoval zbor v rokoch 1921 – 1943. * Repertoár SZSU založil na novej tvorbe slovenskej klasiky. Podnietil známe osobnosti slovenskej hudby k novej zborovej tvorbe ( Mikuláš Moyzes, Ján Levoslav-Bella, Viliam Figuš-Bystrý, Mikuláš Schneider-Trnavský). Jeho láska k piesni, hlboký umelecký cit vytvorili zo SZSU dokonalé teleso v technike prednesu, do ktorej vhodným spôsobom dával svoju individualitu. Za jeho pôsobenia SZSU uskutočnil úspešné koncertné zájazdy po celom Slovensku, ale aj v Čechách a na Morave, v Poľsku, Juhoslávii, vo Viedni, Grécku a Bulharsku. Prof.Ruppeldt viedol SZSU až do svojej smrti v r. 1943. * V rokoch 1943 – 1945 v SZSU pôsobili a so zborom spolupracovali skladatelia Ján Cikker a Dezider Kardoš. * Jeho nástupcom sa stal prof. Ján Strelec v rokoch 1945 – 1954. * Pod jeho vedením sa zbor od základu prebudoval. Repertoár zboru rozšíril predovšetkým o skladby súčasných slovenských hudobných skladateľov (F.Kafenda, A.Moyzes, E.Suchoň a.i.). * Dirigenstskú štafetu prevzal jeho žiak a vedúci odboru dirigovania na VŠMU prof. Dr. Juraj Haluzický v rokoch 1954 – 1977. SZSU postupne dostal na takú úroveň, že získal vážny rešpekt nielen v ČSR, ale úspešne sa prezentoval už aj na zahraničných pódiach v Belgicku, Dánsku, Holandsku, Nemecku, Ukrajine a v Estónsku. SZSU získal v tomto období viaceré význačné ocenenia a umiestnenia nielen domácich, ale aj na európskych a svetových súťažiach a festivaloch – ako príklad bronzová a strieborná medaila na súťaži v Llangollene (Veľká Británia – 1964 a 1965). * Od roku 1977 do roku 2001 tradíciu SZSU naďalej rozvíjal žiak a zároveň aj nástupca na VŠMU prof. J.Haluzického prof. Peter Hradil. Za pôsobenia prof. Hradila zbor získal významné ocenenia na domácich a zahraničných súťažiach a koncertoval takmer vo všetkých štátoch Európy a s mnohými zbormi udržiava umelecké kontakty dodnes. SZSU sa úspešne prezentoval opäť v Llangollene v roku 1991, kde získal znova striebornú medailu, 1985 v Tolose, 1987 v Gorizii, 1992 v Aténach a 1995 v Neuchateli (Švajčiarsko), kde všade získal v silnej medzinárodnej konkurencii 2. miesto. Najvyššie ocenenia, zlaté medaily zbor získal na prestížnych medzinárodných súťažiach v roku 1995 v Litomyšli a v roku 1996 v Powel River v Kanade. SZSU účinkoval i v USA v tom istom roku, kedy sa splnili predchádzajúce túžby členov zboru z roku 1930, aby sa predstavil svojim krajanom žijúcim v Kanade a USA. * Posledným vrcholom medzinárodných ambícii SZSU bol zájazd v júli 2001 do Tokia v Japonsku, kde na pozvanie hosťoval na troch významných festivaloch v prefektúre Chiba. Zbor pod vedením vicedirigenta Mgr.art. Vladimíra Bálinta predviedol koncertný repertoár na vysokej umeleckej a interpretačnej úrovni. * V repertoári SZSU v súčasnosti nechýbajú skladby popredných slovenských skladateľov, ale ani starých majstrov vokálnej hudby (Lasso, Palestrina, de Vittoria, Gallus-Handl, Smetana, Bella, Moyzes, Trnavský, Suchoň, Cikker, Burlas, Zemanovský, Hrušovský, Zeljenka a i.). SZSU vystupuje predovšetkým pre slovenské publikum, kde sa predstavuje mladším poslucháčom na výchovných koncertoch, ale aj dospelým poslucháčom na večerných koncertoch a bohoslužbách po celej republike v malých dedinkách i väčších mestách, kde šíri vokálnu tvorbu. Domáce i zahraničné kritiky vyzdvihujú vyspelú spevácku kultúru SZSU, jeho plnosť zvuku, čistotu intonácie, precítený prejav, ale aj spoločenský šarm a srdečnosť kolektívu.

Zriaďovateľ

 Ministerstvo školstva SR

Diskografia

 1) CD SZSU venovaný osemdesiatemu výročiu založenia zboru, ktorý obsahuje slovenské a svetové diela sakrálnej hudby * 2) CD Hoj zem drahá - nahrávky národných a vlasteneckých skladieb

<späť na zoznam zborov>