* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 BELCANTO

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 SENEC

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.belcanto.sk

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Spevácky zbor Belcanto vznikol v roku 1994 z vôle nadšencov zborového spevu. Po troch rokoch zbor z personálnych dôvodov prerušil svoju činnosť. V roku 2005 bola činnosť zboru obnovená. Z pôvodného zloženia zboru ostali traja členovia. V septembri 2005 začal spevácky zbor Belcanto novú etapu pôsobenia pod vedením profesionálneho dirigenta Mgr.art. Jána Procházku. Zbor pracuje ako občianske združenie, ktorého štatutárnym zástupcom je Mgr.art.Renáta Ruttkayová. V súčasnosti má zbor 17 členov. Repertoár zboru je univerzálny s dôrazom na chrámovú hudbu. Zahŕňa takmer všetky štýlové obdobia dejín hudby. Zbor chce v budúcnosti zahrnúť do repertoáru tiež diela vokálno- inštrumentálne. Tradícia sakrálnej hudby patrí u všetkých kultúrnych národov k pokladom neoceniteľnej hodnoty. * Tento poklad treba chrániť a zveľaďovať pre ďalšie generácie. * Spevácky zbor Belcanto chce svojou činnosťou prispievať k oživeniu a pestovaniu tejto tradície.

Zriaďovateľ

 Mgr.art. Renáta Ruttkayová

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>