* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR SV. MARTINA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 BOJNICE

Počet členov

 15 - 25

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.zbor.org

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Spevácky zbor sv. Martina patrí medzi amatérske miešané spevácke zbory. V názve nesie meno svätca, ktorý je nielen patrónom farnosti, ale aj mesta Bojnice. * Vznikol pred viac ako 30 rokmi, spolu s detským zborom, pri Rím. – kat. farskom úrade v Bojniciach ako chrámový zbor, ktorý sa výsostne venoval spievaniu slávnostných svätých omší nie len v domovskom kostole, ale i v iných mestách Slovenska a Európy. V roku 2007 zbor oslávil 15. výročie založenia občianskeho združenia. Počas svojho účinkovania sa v jeho radoch vystriedalo mnoho starších i mladších, profesionálnych i amatérskych spevákov. * Momentálne má spevácky zbor 15-25 členov rôznych vekových kategórií (od 17 do 60 rokov). * V roku 2004 členovia zboru vytvorili autorský pôvodný bojnický muzikál „V tieni veže“ a pre jeho veľký úspech v roku 2006, 15. septembra nasledovala premiéra II. pôvodného muzikálu „Kastelán“. * Repertoár tohto speváckeho telesa pozostáva zo sakrálnej, ale i svetskej klasickej hudby od 12. do 20. storočia, nevynímajúc černošské spirituály, slovenské národné piesne, muzikál a ďalšie. * Spevácky zbor sv. Martina väčšinou účinkuje v Bojniciach a na hornej Nitre, ale takisto udržuje partnerské vzťahy aj v zahraničí. Veľmi úzko spolupracuje s mestom Bojnice, Kultúrnym centrom mesta Bojnice, ako aj s bojnickým dekanátom RKC.

Zriaďovateľ

 občianske združenie

Diskografia

 Narodil sa spasiteľ 2001 - vianočné CD, Muzikál ˝V TIENI VEŽE˝

<späť na zoznam zborov>