* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVÁCKY ZBOR SZEDERA FABIANA - SZEDER FÁBIÁN DALEGYLET

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 ĆEBOVCE

Počet členov

 10 - 20

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.dalegylet.com

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>