* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SPEVOKOL DaR

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 MARTIN

Počet členov

 60-70

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 spevokoldar.szm.com

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Sme spevokol rodinného typu (DaR = deti a rodičia), ktorý vznikol v marci 2001. V zbore spievajú deti škôlkárskeho veku až po dôchodcov. Najviac sú zastúpení rodičia stredného veku (okolo štyridsiatky). Hlavnou ideou nášho zboru je upevnovať rodiny spoločným trávením voľného času pri speve, oslavovať Boha spevom, šíriť radosť a zároveň vytvoriť spoločenstvo ľudí, ktorí sa majú radi, pomáhajú si a stretávajú sa aj mimo skúšok a vystúpení (napr. na letných táboroch a zájazdoch). V našom repertoári máme klasické mládežnícke piesne, súčasné piesne štýlu CCM (Contemporary Christian Music – Súčastná kresťanská hudba) slovenských i zahraničných autorov (so slovenskými prekladmi, aj vlastnými), spirituály a tradicionály, piesne Taize, klasické zborové skladby i vlastnú tvorbu. Dôraz nekladieme na dokonalý spev, ale na radosť zo spevu a spoločentva. Spievame na detských svätých omšiach v našom veľkom a modernom chráme v Martine-Severe momentálne každú prvú nedeľu v mesiaci a vo vybrané sviatky. Našou špecialitou sú piesne-ukazovačky po každom sv.prijímaní, na ktorých sa môžu pred oltárom zúčastniť všetky deti z kostola a tak sa s radosťou zapojiť do liturgie. Zároveň hosťujeme aj v iných farnostiam a spievame aj na rôznych akciách kam nás pozvú. Myšlienka spievania celých rodín zaujala a ujala sa už v niektorých farnostiach, ktoré sme naštívili. Ak nad niečím podobným vo vašej farnosti rozmýšľate (alebo ste iba na takýto zbor zvedaví), napíšte nám na náš e-mail, radi prídeme túto myšlienku podporiť aj ku Vám, pokiaľ nám to okolnosti dovolia. Všetky podrobnosti o nás a našich piesňach sú na našej webovej stránke. Radi si prečítame v našej mailovej schránke aj vaše názory na takýto typ spevokolu.

Zriaďovateľ

 Farnosť Sedembolestnej Panny Márie Martin-Sever

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>