* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 SUCHOVSKÝ SPEVÁCKY ZBOR

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 SUCHÁ NAD PARNOU

Počet členov

 20-30

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Zbor vznikol v roku 1972 ako Spevácky zbor suchovských žien. Zakladateľom a dirigentom bol pán Zefirín Hečko. Zbor vystupoval v rôznych krajinách Európy (Nemecko, Rakúsko, Taliansko, Francúzsko a v Českej republike). Zúčastňoval sa rôznych podujatí a súťaží v rámci Slovenska. V roku 1998 sa k ženskému zboru pridalo 10 mužov a zbor dostal nový názov Suchovský spevácky zbor. Má 30 žien a 10 mužov. * Ženský zbor sa orientoval na piesne umelé , sakrálne ale hlavne na ľudové piesne v úpravách hudobných skladateľov. Miešaný zbor sa orientuje prevažne na duchovnú hudbu a skladby hudobných skladateľov.

Zriaďovateľ

 Obecný úrad Suchá nad Parnou

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>