* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 ŠKOLSKÝ SZ PIARISTICKÉHO GYMNÁZIA J.BRANECKÉHO

Kategória

 mládežnícky


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 TRENČÍN

Počet členov

 40 - 50

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Školský spevácky zbor Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého v Trenčíne vznikol po obnovení činnosti školy v roku 1990, teda pred 13-timi rokmi, kedy znovu ožila študentami. * Vtedy sa začala písať aj nová história školského speváckeho zboru. Na začiatku to bolo len zopár nadšených študentov a profesorov. Potom sa však začala rozrastať škola a s ňou aj zbor, ktorý účinkoval pri svätých omšiach, školských akadémiách a rôznych iných príležitostiach. * V takejto podobe, ako existuje dnes, spieva zbor od roku 1999. Počet členov je pohyblivý, tento školský rok je to okolo 50. Stretávajú na pravidelných nácvikoch dvakrát do týždňa. Vekové rozpätie je 11 - 19 rokov. Zbor interpretuje svetské i duchovné skladby rôznych štýlových období. * Zastrešuje ho Školské stredisko záujmovej činnosti M-Centrum pri Piaristickom gymnáziu Jozefa Braneckého v Trenčíne. Finančne ho podporuje Rada rodičov PGJB TN. Časť jeho príjmov tvoria prostriedky získané formou dobrovoľného vstupného na koncertoch. * Účinkoval na rôznych benefičných koncertoch s niektorými poprednými slovenskými umelcami (M. Babjak, F. Ďuriač, F. Pergler a i.) a spolupracuje aj so súčasnými slovenskými hud. skladateľmi (J. Hatrík). Je aktívnym účastníkom spoločného projektu stretávania sa škol. spev. zborov troch slovanských krajín - Krakov (2000, 2003), Ľubľana (2001), Trenčín (2002). Ťažisko jeho účinkovania sú rôzne školské akcie - sv. omše, akadémie, koncerty. Je laureátom hudobného festivalu OS SR LAUGO 2003 v Trenčíne v kategórii duchovná pieseň. * Jeho umeleckým vedúcim a dirigentom je Martin Holúbek (1973), absolvent Súkromného konzervatória D. Kardoša v Topoľčanoch - odbor spev (tr. prof. H. Ševčíková), a zakladujúci člen SSZ Adoremus (1992).

Zriaďovateľ

 Piaristické gymnázium J. Braneckého Trenčín

Diskografia

 

<späť na zoznam zborov>