* PODROBNOSTI O ZBORE *


Názov zboru

 TIRNAVIA

Kategória

 dospelý


do vyriešenia GDPR - vymazané

Miesto

 TRNAVA

Počet členov

 30 - 40

Zbormajster

  do vyriešenia GDPR - vymazané

E-mail

 do vyriešenia GDPR - vymazané

Vlastná www stránka

 www.tirnavia.com

Telefón

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Kontaktná adresa

  do vyriešenia GDPR - vymazané

Charakteristika zboru

 Miešaný spevácky zbor TIRNAVIA vznikol v r. 1988, v roku keď si mesto Trnava pripomenulo 750. výročie udelenia výsad slobodného kráľovského mesta, preto sa i názov zboru viaže s historickým názvom mesta. Zbor svojim vznikom nadviazal na bohatú tradíciu zborového spevu v meste Trnava a úspešnú činnosť detských a mládežníckych zborov, najmä mládežníckeho speváckeho zboru CANTICA NOVA. Jeho členmi sú mladí ľudia vo veku 18 - 35 rokov, prevažne študenti vysokých škôl a univerzít. Repertoár zboru je univerzálny s dôrazom na chrámovú tvorbu a tvorbu 20. storočia. Súčasťou repertoáru sú i úpravy slovenských ľudových piesní, černošské spirituály, vianočné koledy. Zbor TIRNAVIA realizuje ročne okolo 20 koncertov a vystúpení doma i v zahraničí. S úspechom sa zúčastňuje domácich festivalov zborového spevu v Humennom, Vranove nad Topľou, Banskej Bystrici, Bratislave, Trnave, každoročne uskutočňuje koncertnú šnúru s vianočným programom po celom Slovensku. Slovenské zborové umenie zbor reprezentoval na koncertných zájazdoch v Čechách, Belgicku, Maďarsku, Rakúsku, Španielsku a Taliansku. Zbor získal ceny na celoslovenských súťažiach zborového spevu, v r. 1991 získal 1. pásmo s pochvalou poroty v súťaži dospelých zborov B- kategórie, v. roku 1992 na Celoslovenskej súťaži dospelých zborov A- kategórie najvyspelejších zborov Slovenska. Najvýznamnejšími úspechmi zboru v poslednom období a zároveň v celej existencii sú - 3. miesto na medzinárodnej súťaži GRAND PRIX Trenčianske Teplice 2001, - účasť vo finálovej skupine na medzinárodnej súťaži TOURS 2002 vo Francúzsku, - 3. a 4. miesto na svetovej súťaži International Eistedfod LLANGOLLEN 2002 vo Walese. Zakladateľom zboru (a do marca roku 2003 aj dirigentom) je Dr. Gabriel Kalapoš, riaditeľ ZUŠ v Trnave a dirigent známeho mládežníckeho zboru CANTICA NOVA. Od roku 2003 je dirigentom Tirnavie Andrej Rapant, pod ktorého vedením sa v roku 2003 zbor umiestnil na 4. mieste medzinárodnej súťaže vo švajčiarskom Montreux. Koncom roka 2003 oslávil zbor slávnostným koncertom svoje 15. výročie založenia, z ktorého vydal aj DVD (bližšie info na www.tirnavia.com). * V roku 2004 Tirnavia vydá svoje prvé samostatné CD, na ktorom bude tvorba slovenských autorov. * V júli roku 2004 sa zbor zúčastnil medzinárodného festivalu IFAS 2004 v Pardubiciach, kde obsadil 1. miesto v zlatom pásme v kategórii folklór a 2. miesto v zlatom pásme (pri neudelení 1. miesta) v kategórii miešaných zborov

Zriaďovateľ

 

Diskografia

 1) Prvé profilové CD zborov Cantica Nova a Tirnavia, 2) Mesiáš, 3) Vianočné koledy, 4) 10 výročie, 5) CD 15. výročie, 6) DVD 15. výročie

<späť na zoznam zborov>